Antistatické PVC

Antistatické PVC podlahy jsou homogenní podlahová krytina určené především pro instalaci do prostorů s požadavkem na antistatické provedení podlahy. Antistatické podlahy vynikají mírnou elektrickou vodivostí a jsou vhodné zejména do míst, kde je nutné zabránit vzniku elektrostatického výboje.