Fidbox


Co je Fidbox?
 
Fidbox je měřící systém, který poskytuje fundované, spolehlivé dlouhodobé údaje a dokonalou dokumentaci stavebních záměrů.
Ukládá do paměti a dokumentuje teplotní a vlhkostní poměry v konstrukci podlahy – od prvního dne od položení.
 
 
 
 
Systém Fidbox se skádá ze 3 komponentů:
 
 1. Karta – jednotka, která shromažďuje informace a data (baterie má dostatečnou životnost při běžném používání po dobu 6 let)
 1. Handheld – ruční měřící přístroj, na který se tyto informace a data přenášejí a ukládají. Pomocí zvukového signálu, ve vzdálenosti 20 – 30 cm, vyhledá handheld kartu uloženou pod parketami a pak z ní načítá kompletní informace.
 1. Software – za pomoci komunikačního softwaru můžeme data převést (bez ztrát) do PC a analyzovat
 
Funkce:
-     měření teploty a vlhkosti dřeva a podkladu
-          měření teploty mezi podkladem a dřevěnou podlahou
-          stanovení relativní vlhkosti vzduchu
-          ukládání naměřených údajů
-          nedestruktvivní odečet údajů rádiovým přenosem
-          použití na dřevěné, kamenné a keramické podlahy
-          pravidelná měření pro nepřerušované řady hodnot
-          vyšší frekvence měření v případě odchylek
-          uložení dodatečných informací (materiály, techniky, vykonané práce)
 
Výhody:
 • Fidbox monitoruje klimatické podmínky prostoru ihned od začátku
 • rozměry: cca 45 mm široký, 150 mm dlouhý a 6 mm vysoký
      (instalace do vyfrézovaného prostoru)
 • Zjištěné údaje jsou zasílány prostřednictvím bezdrátových technologií, aniž by byly poškozeny nebo zkresleny
 • Fidbox monitoruje klimatické podmínky podlahové krytiny během celé trasy přepravy
 • Fidbox umožňuje okamžitou kontrolu klimatických podmínek zboží během jakékoliv části transportu
 • Odpovědnost je jasně stanovena
 • V případě reklamací nebo závad umožní fidbox anylýzy závad a chyb na základě dlouhodobých spolehlivých dat o klimatu v dotčeném prostoru
 • Fidbox portál umožňuje uchovávat data o materiálu, technologii a společnostech provádějících montáž
 • S fidboxem můžete podrobně rozvinout scénaře vývoje klimatu v prostředí tak, aby bylo možno stanovit optimální pracovní postup a materiál
 • S fidboxem jste schopni získat data pro interní analýzu produktů vedoucí k lepšímu zajištění kvality
 
……………….a toto vše, aniž by konečný uživatel zaznamenal přítomnost karty v podlaze